Jaša: Nowhere To Be Seen
Galerija Kontekst Beograd
Sobota, 14. 7. 2007 @ 19.00


Jaševa dela ne sodijo med umetnine z jasnim sporočilom, ki so le še odmev prazne revolucionarne propagande. Slike, instalacije, videi in performansi, ki jih ustvarja, se vpisujejo v polje sodobne vizualne umetnosti, ki ne gradi na linearni pripovedi, na jasnem, očitnem konceptu, ki ga imajo radi površni kritiki, in ob katerem vizualni del izzveni zgolj kot ilustracija literarizirane pripovedi. Njegovi projekti vzpostavljajo jasen rez med banalno zgodbo in doživljanjem vidnega.

Po letih prevlade konceptualno zasnovane, anekdotične vizualne umetnosti, čutno zaznavno stopa v prvi plan. Če nas razstavljeno, ki izvira iz raznorodnih polj - sveta medijev, vsakdanjega življenja, sveta iluzije in zgodovine vizualnega – premami, da v njem iščemo enostavno pripoved, smo padli v umetnikovo zanko. Jaševa instalacija ni skupek transparentnih pomenskih elementov. Umetniško delo ni prosojno, kljub temu, da je konstituirano tudi glede na realitete sveta, ki biva zunaj njega.

Temelj Jaševe instalacije je vizualno/zvočno/tipno/gibalno. Šele na tej stopnji se gledalcu/obiskovalcu/uporabniku ponuja možnost dekodiranja pomenov odprtega dela, ki pa niso enoznačni, ki jih ni moč opredeliti v enem stavku, ki niso high concept ali enostavna izjava.

Jaševa dela nihajo med občutkom stvarnega sveta in iluzijo, ki je možna le v umetnosti. Toda navidezno stvarno – občutek "kot da realnega" – v umetniškem delu ni to, kar se zdi. Eno od možnih branj, tj. prenosa "odprtega dela" v jezik, je refleksija sveta predstav, razmislek o obstoječih reprezentacijah sveta v katerem bivamo.

Urbani prostor naših življenj postaja poenostavljen, zvesti ga je moč na prazne presežne pojme: lepo/ogabno, ljubezen/sovraštvo, sreča/žalost… Ta poenostavljena dvojnost, izpraznjeni presežek v umetniškem delu ne obstaja. Jaševo del ni mimesis, pa tudi ne esenca sodobnega sveta. Projekt Nowhere to be seen, ki je enkratni poseg v galerijski prostor Konteksta, ustvarja novo realnost, ki je mogoča le v svetu vizualne umetnosti. V njej čutno-zaznavni elementi pletejo mrežo pomenskih povezav in kratkih stikov med njimi.

Petja Grafenauer Krnc