Digitalna komuna - digitalni audio vizualni laboratorij v živo
SKC Beograd
Sobota, 14. 7. 2007 @ 21.00


Aleksandra Kostič: koncept
Ana Pečar in Dino Schreilechner: video
Cameron Bobro: zvok, obdelavo zvoka in glasov
Marko Gutman: oblikovanje zvoka
Mojca Kasjak: gib in teremin
David Orešič: luč
Uroš Čučkovič: digitalno svetovanje
Jure Vekjet: tehnika

Skupina mariborskih umetnikov prihaja s precej različnih področij, video, internet, senzorji, zvok, luči. Kreativno umetniško nadgradnjo so izvajalci opredelili: "S subtilnimi intervencijami širimo percepcijo prostorskih dimenzij. Gledalca vabimo, da simultano doživlja virtualne in resnične situacije. Video, zvok, šum in luč so soplesalci edine realne plesalke. Med njimi ni hierarhije. Tehnologija in človeška percepcija: meje obeh določajo stohastično ali zabrisano gibanje in interakcije – ni torej ne možno ne zaželeno, da bi ustvarili strogo sinhroniziran "show". Raziskujemo tehnologijo in robove njenih zmogljivosti. Napake niso izključene. Eksperimentiramo, zvračamo, prestavljamo. Prestopamo razumsko definiran svet. V kreativni skupini ni vodje. Znanje, izkušnje, odkritja in občutja prosto krožijo."